Hero Image

OMA - Luovien palveluiden vallankumous

Luovat alat ovat jääneet jälkeen digitalisaatiossa: Elämys- ja kulttuuripalvelut myydään edelleen manuaalisesti ja tiskin alta. Vuonna 2023 käynnistetty hanke mahdollistaa kulttuuri- ja elämyspalvelujen fiksumman myynnin ja välittämisen.

Luovat alat digiin

Mikä OMA-hanke ja miksi?

Hankkeen avulla luovan alan toimijoille luodaan mahdollisuuksia aloittaa digimyynti ja laajennetaan ymmärrystä digimyynnin hyödyistä.

Mikä?

OMA on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jolla kehitetään luovien alojen digitaalista myyntiä ja välittämistä.

Kenelle?

Kehitämme mallia erityisesti sivistys- ja opetustoimen, sotesektorin ja yrityssektorin tarpeisiin yhdessä luovan alan toimijoiden kanssa.

Mitä?

Toteutamme laajan selvitystyön ja rakennamme koko alaa hyödyttävän digitaalisen välittämisen mallin.

Miksi?

72% yrityksistä, jotka ottivat käyttöön digitaalisen myyntikanavan, kasvatti markkina-alaansa kahden vuoden aikana. Yrityksistä, jotka eivät siirtyneet digimyyntiin, vain 42% saavutti kasvua.

About Image
Miksi?

Digitaalinen myynti kasvaa

Jo 2⁄3 globaalista myynnistä tehdään joko osin digitaalisesti tai täysin digitaalisesti itsepalveluna. McKinseyn tekemän tutkimuksen mukaan digitaaliset kanavat ohittavat jo perinteiset myyntikanavat – jopa 96 % yritysostajista on valmis tekemään ostopäätöksen suuristakin hankinnoista verkossa ja hankkimaan tuotteen tai palvelun itsepalveluna.

72% yrityksistä, jotka ottivat käyttöön digitaalisen myyntikanavan, kasvatti markkina-alaansa kahden vuoden aikana. Yrityksistä, jotka eivät siirtyneet digimyyntiin, vain 42% saavutti kasvua.

Näistä luvuista huolimatta suuri osa luovan alan toimijoista myy palveluja tiskin alta manuaalisesti vanhanaikaisten ja raskaiden prosessien kautta.

Tule mukaan

Hanke on käynnissä!

Gigle on kehittänyt digitaalisen työkalun, joka on suunniteltu erityisesti luovien palveluiden myynnin ja välittämisen automatisointia varten. Toimiva teknologia ei kuitenkaan yksin riitä – tarvitaan rohkeutta muuttaa toimintatapoja manuaalisesta digitaaliseen.

Jotta koko ekosysteemi siirtyisi nykyaikaan, kehitämme toimivaa mallia yhdessä alan toimijoiden kanssa. Hankkeesta hyötyvät sekä ostajat, myyjät että välittäjät: Keväällä 2024 käynnistynyt laaja selvitystyö kerää lukuja ja tietoa luovien palveluiden kysynnästä, pullonkauloista ja parhaista käytännöistä.

Selvitystyö kattaa sekä julkiset että yksityiset toimijat. Hankkeessa luodaan malli, jonka kuka tahansa voi ottaa käyttöön omiin tarpeisiin sopivilla työkaluilla.

About Image
Kehitysohjelma

Ilmoita kuntasi mukaan pilottiohjelmaan!

Hankkeen vuoden mittaiseen pilottiohjelmaan otetaan mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta kuntaa. Ohjelma sisältää kaiken, mitä tarvitset digiloikkaan.

WCU Image

Hae mukaan kehitysohjelmaan 15.6.2024 mennessä

Kunnat ovat siirtymässä digitaaliseen kulttuuripalvelujen välittämiseen. Mitä pitää tietää sopivan alustan valinnasta? Entä kunnan roolista alueen kulttuurikentän elinvoiman tukijana? Tule mukaan OMA-hankkeen kehitysohjelmaan, niin digitaaliseen malliin siirtyminen on helppoa.

Funfact Count Icon
3900
 €
Hinta per kunta
(voi olla useampi edustaja)
Funfact Count Icon
20
kpl
Ensimmäistä ilmoittautunutta mahtuu mukaan
Funfact Count Icon
100
%
Innostusta, uutta, ketterää kokeilua ja  digiä

Ota yhteyttä

Autamme sekä yksityisiä että julkisia organisaatioita siirtymään palveluiden välittämisen manuaalisista prosesseista digitaaliseen.

Ota yhteyttä
Arrow Image